Referatet fra mødet den 6. december er lagt på hjemmesiden. Det ligger lige her

Næste møde er den 20. februar.