Vi har nu lagt referatet fra generalforsamlingen ind på hjemmesiden.

Jørgen