Det nyeste refererat fra bestyrelsesmødet den 10. er august er lagt på nettet.

Alle har fået adgang til referatet fra generalforsamlingen og der er sendt opkrævninger ud.

Nu skal jeg til at arbejde med med nyhedsbrevet, som skal udkomme i begyndelsen af november.

Jørgen