Referatet fra bestyrelsesmødet den 28. oktober ligger nu på hjemmesiden. (klik på den understregede og se referatet.

Jørgen Kiel