Der er nu kommet referat fra mødet den 19. oktober, hvor du kan læse om det vi arbejdede med.

Jørgen